Over NESDO

Depressieve stoornissen komen bij ouderen veelvuldig voor en hebben vaak een ongunstige prognose. Het is nog onvoldoende bekend waardoor dit ongunstige beloop wordt veroorzaakt. Daarom doet de NEderlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO) een onderzoek onder 378 depressieve en 132 gezonde mensen van 60 jaar en ouder, en volgt deze gedurende 6 jaar.  Er wordt hierbij een breed scala aan gegevens verzameld die mogelijk samenhangen met (het beloop van) depressie bij ouderen, zoals biologische factoren, klinische en sociale kenmerken, levensgebeurtenissen, lichamelijke gezondheid, cognitief functioneren en zorggebruik. Het belangrijkste einddoel van de studie is de hulpverlening te kunnen verbeteren en toe te spitsen op de specifieke problemen van depressieve ouderen.

De studie sluit aan bij de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA), waarbij onder andere depressieve mensen van 18 tot 65 jaar worden geïncludeerd. De samenwerking met NESDA maakt het mogelijk om gegevens van depressieve oudere volwassenen te vergelijken met die van jongere volwassenen.

Om het NESDO onderzoek mogelijk te maken is er een samenwerking tussen verschillende instellingen; het VU Medisch Centrum (VUMC), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMCN), GGnet, en een aantal GGZ-instellingen  (GGZ inGeest, Parnassia en Lentis). Meer informatie over deze instellingen en de betrokken onderzoekers treft u aan onder NESDO-consortium.

Het NESDO onderzoek wordt gefinancierd door onder andere het Fonds NutsOhra en de Stichting tot Steun VCVGZ en NARSAD : The Brain and Behavior Research Fund.

FNO transparant

Stichting VCVGZ

logo narsad