Is eerder succesvol herstel van depressie voorspellend voor een verminderde impact van de coronacrisis op mentale gezondheid bij ouderen? En welke eigenschappen dragen hieraan bij? Op 1 april start een nieuwe NESDO/NESDA studie over de bestendigheid van veerkracht na depressie bij ouderen. Hierin wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve interviews in combinatie met gegevens die sinds 2004 verzameld zijn in NESDO en NESDA (Nederlandse Studie naar Depressie en Angst). Gegevens die vóór de coronacrisis zijn verzameld worden hierbij gekoppeld aan gegevens die in de nieuwe COVID-vragenlijststudie sinds 1 april 2020 wordt uitgevoerd onder respondenten van NESDO, NESDA.

De studie Veerkracht na depressie bij ouderen, die nu afgerond wordt, geeft inzichten in hoe sommige ouderen na een depressie blijvend herstelden – vanuit hun eigen beleving. Een belangrijke vraag is echter hoe blijvend en universeel die veerkracht is. Wat als er een onverwachte, nieuwe stressvolle situatie zich voordoet die in potentie een nieuwe depressieve episode uitlokt en bestaande beschermende factoren onder druk zet? Hebben personen die eerder veerkrachtig waren inzicht gekregen in de ‘succesfactoren’ en kunnen ze die actief toepassen in een nieuwe, onzekere situatie? In dit project zien we de coronacrisis als zo’n nieuwe, potentieel moeilijke situatie, die de eerder opgebouwde veerkracht onder druk zou kunnen zetten.

De studie wordt geleid door dr. Almar Kok in samenwerking met dr. Didi Rhebergen en prof.dr. Brenda Penninx en gefinancierd door de Stichting tot Steun VCVGZ