Sinds 1 april 2020 is bij onder andere NESDO-respondenten een onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op het emotioneel functioneren van mensen met (een voorgeschiedenis van) psychiatrische aandoeningen. De eerste resultaten verschenen onlangs in het vooraanstaande tijdschrift The Lancet Psychiatry. Download hier de Nederlandstalige samenvatting. Het artikel is tot en met januari gratis beschikbaar voor iedereen via deze link. We bedanken alle deelnemers weer hartelijk voor hun bijdrage aan deze studie! NB: de studie loopt nog steeds; uw bijdrage aan nieuwe dataverzameling is van groot belang om de gevolgen van de coronacrisis goed in beeld te krijgen!