NESDO-onderzoekers hebben subsidie gekregen van de Stichting tot Steun VCVGZ om verder onderzoek te doen naar het beloop van depressie bij ouderen. In de nieuwe studie staat het persoonlijke verhaal van de deelnemer centraal. De onderzoekers willen graag weten hoe het met NESDO-deelnemers is gegaan na het meemaken van een depressieve episode. Wat heeft in hun beleving geholpen bij het herstel van depressie, of wat heeft dit juist tegengewerkt? Op basis van deze persoonlijke interviews – vooralsnog via videobellen vanwege de Coronavirus-maatregelen – hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in beschermende en belemmerende factoren bij (het herstel van) depressie. Het project wordt uitgevoerd door Lieneke Glas, die sinds januari 2020 als onderzoeker werkzaam is bij GGZ inGeest.