Op deze dag wordt de stand van zaken m.b.t. NESDO doorgenomen, presenteren onderzoekers hun recente studies aan elkaar, en is er een brainstormsessie over de toekomst van NESDO. Er zijn nog veel mogelijkheden om de prachtige gegevensverzameling te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek! De dag vindt deze keer plaats in Nijmegen.