Op 22 februari promoveerde Roxanne Schaakxs. Zij onderzocht of de symptomen en het beloop van depressie verschillend is tussen jongere en oudere volwassenen. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van NESDO gegevens en van de gegevens van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA, https://www.nesda.nl). In NESDA zitten mensen van 18-65 jaar, dus dat maakte het mogelijk depressie bij een grote groep volwassenen van 18-93 jaar te onderzoeken. Zij vond dat depressie bij mensen met een hogere chronologische leeftijd verschilt van depressie op jongere leeftijd en dat met name ouderen meer somatische symptomen hebben. Er werd geen verband tussen depressie en biologische leeftijd (gerepresenteerd door telomeerlengte) gevonden. Daarnaast bleek het beloop van depressie ongunstiger met toenemende leeftijd, maar het is nog onduidelijk welke factoren hier de grootste bijdrage aan hebben. Dit dient in vervolgonderzoek verder te worden onderzocht.