De NESDO dataverzameling is afgerond! We hebben in de afgelopen 10 jaar drie uitgebreide  interviews bij de deelnemers gedaan. Daarnaast hebben veel mensen elk half jaar een  vragenlijst ingevuld. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd. Dank zij deze informatie zijn wij in staat te onderzoeken welke factoren samen hangen met depressie bij oudere volwassenen en hoe het beloop van de depressie bij deze groep is. Wie wordt er beter, wie niet en hoe komt dat. Dit alles met het doel om de behandeling van depressie te verbeteren.

Er wordt hard gewerkt met de NESDO gegevens en elk jaar komen er meer publicaties in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften. In 2016 zijn er 12 artikelen verschenen en er zijn er nog 7 in druk. Ook worden er veel presentaties gehouden op nationale en internationale congressen.

Op de nieuwe website https://nesdo.onderzoek.io/ staan alle publicaties vermeld en daar staat ook een link achter waarmee u een Nederlandse samenvatting kunt downloaden.