Ouderen met een depressieve stoornis rapporteerden vaker pijn en meer intense pijn dan de
controlegroep zonder depressie. Bij de ouderen met een depressie vonden we wel een sterk direct effect van pijn op de ernst van de depressie, dus hoe meer pijn, des te ernstiger de depressie. Daarnaast bleek dat deze relatie tussen pijn en depressie minder sterk was als iemand het gevoel had controle te hebben op hun leven. Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek die erop wijzen dat behandeling bij ouderen met depressie en pijn multifactorieel van aard moet zijn, inclusief focus op ervaren controle en zelf-effectiviteit (De Waal e.a. 2016).