Pijn en depressie

Ouderen met een depressieve stoornis rapporteerden vaker pijn en meer intense pijn dan de controlegroep zonder depressie. Bij de ouderen met een depressie vonden we wel een sterk direct effect van pijn op de ernst van de depressie, dus hoe meer pijn, des te ernstiger de depressie. Daarnaast bleek dat deze relatie tussen pijn en [...]