Promotie NESDO onderzoeker

Op woensdag 18 mei 2016 verdedigde Annette Hegeman haar proefschrift "Appearance of depression in later life" in het Academiegebouw van de Universiteit van Leiden. Annette heeft onderzocht of depressie op oudere leeftijd er anders uitziet dan op jongere leeftijd. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de presentatie en het beloop van depressie in relatie tot [...]